YOGA (YUJ) birlik, bütünlük, birleştirmek anlamına gelir…

Yoga’ya Giriş

“Yoga”,  Sanskritçe “Yuj” sözcüğünden köken alır; anlamı, “birlik-bütünlük-birleştirmek” tir.  Uzun bir zaman sürecinde, Yoga sözcüğünün yüklendiği anlamlardan birisi de, ”bir disipline bağlanmak” olmuştur.Yoga,  sadece nefesle yapılan Asana’lardan (duruşlardan) ibaret değildir; bir bakış açısı ve bir yaşam anlayışıdır.

Yoga, farkındalığı geliştirir, iç dünyamızı daha net görebilmemizi sağlar; kişisel gelişim yolunda değişim ve dönüşüme yardımcı olur.  Genellikle sanıldığı gibi, Yoga  hayattan kaçış değil;  artan farkındalıkla, üreterek, sağlığı geliştirerek, keyifle, dopdolu yaşamak ve yaşadığını hissetmektir.

Asana’ların düzenli uygulanmasıyla, kasların esneklik ve kuvveti, eklemlerin hareketliliği artar. Yoga’da omurganın esnekliği ve hareketliliği büyük önem taşır. Omurga ne kadar esnekse, insanın o kadar genç olduğu kabul edilir. Asana’lar, omurganın hareketini sağlayan kasların esnekliğini, kuvvetini ve omurga eklemlerinin hareketliliğini arttırır. Böylece postür (duruş) düzelir, hatalı postürden veya hareketsizlikten kaynaklanan bel, sırt, boyun v.s. ağrıları giderilmiş olur.

Asana’ların iç organlara yaptığı masaj etkisiyle organlar daha etkin çalışır, solunum düzenlenir, sindirim-boşaltım sorunları ortadan kalkar. Endokrin (iç salgı bezleri) sistemi ve metabolizma düzene girer. Asana’lar kan ve lenf dolaşımını düzenler, bağışıklık sistemini güçlendirir. Sağlık doğal bir yolla korunur.

Asana’ların nefesle eşzamanlı ve yavaşça yapılması, beden-zihin bütünlüğünün oluşturulmasına  yardımcı olur.  Bu, Yoga’yı “spor” dan  ayıran önemli bir farklılıktır. Binlerce yıldan bu yana bilindiği gibi,  “nefes, beden ile zihin arasında bir köprüdür”.

Asana’lar, bir bakıma yaşam içindeki duruşu temsil eder; nefes de Asana’ların  hayattaki izdüşümünü kavramamıza yardımcı olur. Nefes ve Asana bir bütündür. Düzgün duruş, düzgün nefese; düzgün nefes, yapıcı düşünceye; düzgün düşünme, düzgün bir yaşama rehberlik eder.