YOGA (YUJ) birlik, bütünlük, birleştirmek anlamına gelir…

Yoga’nın kökenleri

Binlerce yıl öncesine dayanan bir öğreti

Yoga’nın M.Ö. 6500 yıllarına dayandığı düşünülmektedir. İndus Vadisi’nde yapılan kazılarda,  Prevedik Döneme ait (M.Ö. 6500 – 4500)  üzerinde yoga figürleri olan kil tabletler bulunmuştur. M.Ö. 4500 – 2500 yılları arası Vedik Dönem, felsefenin geliştiği ve Rişilerin yoga asanalarını doğa ile bağdaştırdığı dönem olarak bilinir. Bu dönemde Rişiler Yoga felsefesini geliştirmiş fakat yazılı bir metin bırakmamışlardır. Çenting olarak adlandırılan bilgiler M.Ö.1000- 100 arasında çeşitli eserlerde kaleme alınmıştır. Bu dağınık bilgiler M.Ö. 400 – M.S. 500 yılları arasında,  Patanjali tarafından “Yoga Sutraları” olarak kaleme alınmıştır.
Mohenjo-Daro'da bulunan bir mühür. Muhtemelen Yoga pozisyonunda oturan bir kadını tasvir etmekte. (2.65 x 2.7 cm) Pashupati-sacrifice Seal
Mohenjo-Daro’da bulunan bir mühür. Muhtemelen Yoga pozisyonunda oturan bir kadını tasvir etmektedir. İ.Ö. 4500-2500 yılları arasına tarihlendirilmektedir. Harappa kazılarında bulunan ve Yoga pozlarının en eski
görüntüleri arasında yer alan bir tablet.
Hayvanların Efendisi adı verilen bu kabartma İ.Ö. 2000′lere tarihlenir. Şiva’nın erken tasvirleri ve Yoga duruşları ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Kil figürinler/ Harappa

A terracotta figure greeting with namaste Mature Harappanİndus Vadisi Uygarlığı ya da Harappa Uygarlığı, Güney Asya’daki en eski kent uygarlığıdır. İ.Ö 3.300 yılları dolaylarında en yüksek şeklini aldığı kabul edilmektedir. Uygarlığa ilişkin ilk arkeolojik buluntular, 1921 yılında Pakistan’ın Pencap eyaletinde Harappa ve 1922 yılında Sind eyaletindeki Mohenjo-Daro antik yerleşimlerinde bulunmuştur. Bu iki kentin dışında, yüzün üstünde kent, kasaba ve köyde hüküm sürdüğü bilinen İndus Uygarlığı’nın 250-500 kadar karakterden oluştuğu sanılan yazı dili henüz çözülememiştir.

Arkeolojik bulguların büyük bir bölümü, ince işlemeli mühürlerdir. Mühürlerde insan, hayvan ve Şiva figürleri kullanılmıştır. Bulgular, Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarıyla ticari ilişkilerdeYogaMeditasyon_Harappa bulunulduğunu göstermektedir. Uygarlık, İ.Ö. 2. bin yılın ortalarında kentlere saldıran Ari kabilelerce yıkılmıştır.

Sağ ve sol yanda Harappa kazılarında bulunan ve Yoga pozlarının en eski görüntüleri arasında yer alan  kil figürinlerden örnekler  görülmektedir.