YOGA (YUJ) birlik, bütünlük, birleştirmek anlamına gelir…

“Homeopati’ye Giriş”

“Homeopati tüm dünyada güvenle kullanılan, Avrupa’da birçok ülkede sosyal güvenlik sistemi içine alınmış olan, kapsamlı bir alternatif tedavi sistemidir. Gerçeğin ve bilimin biricik kaynağı olan doğaya dayandığı için daima güncel kalmakta ve modernizasyonun sancılı sonuçları ile yüzleştiğimiz çağımızda yeniden keşfedilmektedir..

Homeopati kuramını yaratan Dr. Samuel Hahnemann, mikrobiyolojinin babası ve genetik bilimine tedavi sanatında yer veren bir öncü olarak kabul edilirken,  Homeopatik ilaçlar, nanofarmakolojinin ilk uygulamaları olarak değerlendirilmektedir..”

Gudrun Thielmann & Rita Schneider (Kaya) tarafından kaleme alınan, editörlüğü Dr. Semra Kumpasoğlu (Elmacı) ve Psikolog Gülgün Sharafat tarafından yapılan, Nina Bencoya’nın yayına hazırladığı, “Homeopati’ye Giriş”; Şifa tarihinin binlerce yıl öncesine dayanan bilgeliğini ve modern bilimin sağladığı açılımı bir araya getirerek, ikiyüz yıl önce sistematize edilen Homeopati kuramını, anlaşılır bir dille ortaya koyan değerli bir kaynak oluşturdu. Bu özgün çalışma, ilk Türkçe Homeopati kitabıdır.