YOGA (YUJ) birlik, bütünlük, birleştirmek anlamına gelir…

Yoga Felsefesi Üzerine

Şifa Söyleşisi

Şifa Söyleşisi

21 Aralık 2012 günü, Maya Takvimine göre kıyamet söylentilerinin dolaştığı o gün, “Şifa” üzerine bir söyleşi yapmıştık…       ŞİFA ÜZERİNE … Kendini şifalandırma, iyileştirme yeteneği bütün canlılara verilmiştir. Hayvanlar, doğaları gereği, sonucuyla ilgilenmeden şifalandırma yapar. Biz ise doğuştan gelen bu yeteneği bir ayrıcalık hatta başarı, paye kazanma yolu olarak görebiliyoruz. O yüzden ‘’iyileştirdim/iyileştiremedim’’ diyoruz, “enerji gönderdim,...

Read More

Yoga Felsefesi Üzerine

Birlikte Yoga yapmakta olduğumuz arkadaşlarımızla, Yoga Felsefesini inceliyoruz. Bazen hayattan Asana’lara, bazen de Asana’lardan hayata bakarak ilerliyoruz. Patanjali’nin Yoga Sutra’ları, Bhagavad Gita, Upanişadlar, Hitopadeşa, Shankara’nın eserleri gibi temel kaynakları inceliyoruz. Diğer yandan da; Antik Çağ ve Batı Felsefesinden, Dinler Tarihinden mukayeseli olarak yararlanıyoruz....

Read More